Statystyki

18 839 wyświetleń

Dane główne
 

3 899 wyświetleń

Osoby:
 

2 777 wyświetleń

Rejestr zmian
 

1 486 wyświetleń

Wykaz spraw
 

1 187 wyświetleń

Organy: Dyrektor Szkoły
 

1 021 wyświetleń

Stanowiska
 

969 wyświetleń

Organy: Rada Pedagogiczna
 

892 wyświetleń

Redakcja biuletynu
 

848 wyświetleń

Statystyka
 

444 wyświetleń

Wykaz spraw: Petycje
 

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 848